Wyniki Postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego

06/03/2016
42 odsłon

Brzeg, 31.05.2015

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Burmistrz Brzegu – informuje, że w postępowaniu dotyczącym wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na realizację zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 ” w Brzegu przy ul. Robotniczej 22 nr działki 463, branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wybrana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o. zs. w 45-062 Opolu przy ul. Kościuszki 31. Wartość złożonej propozycji cenowej wyniosła 7.700,00 zł netto, tj. 9.471,00 zł brutto.

Propozycja ta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) w kryterium Cena 80% i w kryterium Doświadczenie 20 %

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące propozycje cenowe niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty Wykonawca Punktacja
2 Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX Jan Leszczyński

53-021 Wrocław ul. Kusztelena 6

64,80
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o.  45-062 Opole  ul. Kościuszki 31. 100
4 Projekty budowlane, Nadzory inwestorskie, Przeglądy obiektów Eugeniusz Burczak49-300 Brzeg ul. Ks. Jerzego II Piasta 2B/8 98,92

                                                                                                    Burmistrz Brzegu

                                                                                                    (-) Jerzy Wrębiak

Możesz być zainteresowany