Wspólne działania w gospodarce wodno-ściekowej. Jest porozumienie o współpracy samorządów do 2025 roku

12/04/2016
72 odsłon

Burmistrzowie i Wójtowie samorządów tworzących aglomerację wodno-kanalizacyjną zarządzaną przez brzeską spółkę miejską Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisali porozumienie o przedłużeniu współpracy w tej dziedzinie do 2025 roku. Ceremonia miała miejsce w siedzibie spółki w dniu 2 grudnia 2016 r.

Obecni byli na niej członkowie zarządu PWiK oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski Artur Kotara oraz Wójtowie Gmin: Olszanka-Aneta Rabczewska, Skarbimierz-Andrzej Pulit, Gmina Wiejska Oława-Jan Kownacki, Lubsza-Bogusław Gąsiorowski.

Aneks dotyczy Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 roku, podpisanego na etapie realizacji Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. Dzięki podpisanemu porozumieniu PWiK w Brzegu było upoważnione do budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych w Gminach: Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski i Oława.

Przez dziewięć lat funkcjonowania Porozumienia nie dochodziło do żadnych sporów ani sytuacji kryzysowych. Zgodnie z Porozumieniem wnioski taryfowe przygotowane przez PWiK były opiniowane i akceptowane przez Burmistrzów i Wójtów Gmin a następnie zatwierdzane przez Radę Miejską w  Brzegu.

Zawarte Porozumienia dało podstawę harmonijnej współpracy Gmin i PWiK a prowadzone przez Spółkę działania były korzystne zarówno dla Gmin – stron porozumienia jak i PWiK.

W 2017 roku PWiK zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 stąd konieczność przedłużenia Porozumienia Międzygminnego.

Zakres planowanych przedsięwzięć oprócz działań inwestycyjnych w Mieście przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gmin sygnatariuszy Porozumienia.

Zmiana porozumienia dotyczy przedłużenia jego obowiązywania do 2025 roku.

Możesz być zainteresowany

Flisacy w Brzegu
Aktualności
0 udostępnień85 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień85 wyświetleń

Flisacy w Brzegu

27 czerwca 2017

Promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin…

Przedszkole Publiczne nr 10 gości wolontariuszkę z Egiptu
Aktualności
0 udostępnień121 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień121 wyświetleń

Przedszkole Publiczne nr 10 gości wolontariuszkę z Egiptu

27 czerwca 2017

To kolejna już wizyta wolontariacka w Dziesiątce – tym razem przez dwa tygodnie z dziećmi będzie pracowała Samar Darwish z…

Damian Lis z PG nr 4 stypendystą Marszałka Województwa Opolskiego
Aktualności
0 udostępnień112 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień112 wyświetleń

Damian Lis z PG nr 4 stypendystą Marszałka Województwa Opolskiego

27 czerwca 2017

Damian Lis z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu został jednym z…

Skomentuj

Your email address will not be published.