Polityka prywatności

Portal infobrzeg.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.

Rejestracja i dane osobowe

Korzystając z rejestracji w portalu infobrzeg.pl, każdy użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a także wyraża zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie – wyłącznie dla celów portalu infobrzeg.pl oraz jego wydawcy firmy CreateWWW.

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Uzyskane dane są przetwarzane przez nas w celu poznania Państwa oczekiwań, w wyniku czego możemy bardziej udoskonalić naszą ofertę oraz usługi. Poza formularzem rejestracji, dane osobowe mogą być zbierane podczas organizowania konkursów oraz świadczenia innych usług.

Rejestracja użytkowników nie jest obowiązkowa w przypadku komentowania oraz dostępu do treści prezentowanych przez portal infobrzeg.pl. Rejestracja może być wymagana w przypadku innych usług świadczonych przez portal, jednak o jej włączeniu decyduje wydawca portalu.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych portalu infobrzeg.pl. W tym celu należy skorzystać z właściwej opcji z panelu zarządzania kontem lub przesłać stosowną informację na adres redakcja@infobrzeg.pl (z adresu e-mail wykorzystywanego w procesie rejestracji) lub pisemnie na adres: CreateWWW – portal infobrzeg.pl, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 21F.

Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu firma CreateWWW z siedzibą w Lubszy.

Polityka cookies

Korzystając z portalu infobrzeg.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, na zasadach przedstawionych w Polityce cookies.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Informacje dodatkowe

Portal infobrzeg.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.