Akcja odkomarzania miasta – 26-28 maja 2017r.

05/24/2017
459 odsłon
2 Comments

OGŁOSZENIE W SPRAWIE AKCJI ODKOMARZANIA
W DNIACH 26-28 MAJA 2017 ROKU

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach 26-28 maja 2017 roku na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania, przy użyciu:

1) preparatów bójczych przeciwko larwom komarów, na terenach:
a) zbiorników wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku B. Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,
b) zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.

2) preparatów bójczych przeciwko komarom, na terenach:
a) parków miejskich wzdłuż ciągów komunikacyjnych tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, części parkowej Parku Wolności oraz terenu przy ul. Kilińskiego,
b) placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej oraz na terenie parków,
c) cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,
d) placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Jana Pawła, Pierwszej Brygady,
e) kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,
f) zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli,  Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.
g) pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej,
h) skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, przy ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek

Do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.