Zasady wycinki drzew na terenach zieleni miejskiej

03/14/2017
215 odsłon
1 Comments

Na terenach zieleni miejskiej w okresie wiosennym i letnim każdego roku organizowane są przeglądy nasadzeń i zadrzewień, podczas których dokonuje się typowania drzew do wycinki sanitarnej oraz określa się stan zdrowotny wszystkich nasadzeń. Wycinki sanitarne wykonywane na terenach zieleni miejskiej dotyczą drzew suchych i chorych.

Na podstawie dokonanego przeglądu, wykonuje się szczegółową inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub innych zabiegów pielęgnacyjnych. W związku z powyższym sporządza się dokumentację fotograficzną, drzewa i krzewy znakowane są w terenie i dla każdego obiektu ( ulica, skwer lub park) sporządzana jest mapa z naniesioną inwentaryzacją drzew. Tak przygotowana inwentaryzacja stanowi podstawę do sporządzenia wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wnioski składa się zgodnie z właściwościami organów m.in. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów pozwala na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z wycinką, pielęgnacją i frezowaniem pni drzew.

Obecnie trwają prace związane z wycinką 52 sztuk i 10,5 m2 krzewów, pielęgnacją 288 sztuk drzew oraz frezowaniem 93 sztuk pni drzew rosnących na terenie Parku Ptasiego, skwerach i na pasach zieleni przyulicznej w Brzegu.

Z uwagi na rozpoczęcie prac wycinkowych i pielęgnacyjnych w połowie lutego bieżącego roku realizacja ich przebiega pod nadzorem ornitologa, którego zadaniem jest kontrola występowania gniazd ptaków w dziuplach lub w koronach drzew, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zaszkodzenia ptakom podczas wycinki i pielęgnacji drzew.

W okresie jesiennym, z uwagi na lepszą udatność, planowane jest wykonanie nasadzeń uzupełniających na wybranych terenach.

Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/cieplownicza_02.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/cieplownicza_02.jpg [imgid] => 111267 [width] => 1840 [height ] => 3264 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/park_ptasi_05.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/park_ptasi_05.jpg [imgid] => 111268 [width] => 1456 [height ] => 2592 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/park_ptasi_09.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/park_ptasi_09.jpg [imgid] => 111269 [width] => 1456 [height ] => 2592 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/rynek_03.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/rynek_03.jpg [imgid] => 111270 [width] => 1840 [height ] => 3264 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/skwer_dworcowy_05.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/skwer_dworcowy_05.jpg [imgid] => 111271 [width] => 1456 [height ] => 2592 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/sportowa_02.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/sportowa_02.jpg [imgid] => 111272 [width] => 1840 [height ] => 3264 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/skwer_x-lecia_02.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/skwer_x-lecia_02.jpg [imgid] => 111273 [width] => 1456 [height ] => 2592 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/starobrzeska_02.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/03/starobrzeska_02.jpg [imgid] => 111274 [width] => 1840 [height ] => 3264 )

Możesz być zainteresowany

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1
Aktualności
0 udostępnień145 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień145 wyświetleń

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1

23 czerwca 2017

23 czerwca o godzinie 9.00 uczniowie PSP nr 1 z uśmiechem na twarzy pożegnali rok szkolny 2016/2017. Uroczystość zaszczycił również…

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3
Aktualności
0 udostępnień187 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień187 wyświetleń

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3

23 czerwca 2017

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…” Tymi słowami…

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK
Aktualności
0 udostępnień102 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień102 wyświetleń

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK

22 czerwca 2017

Brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji było organizatorem szkolenia z zakresu zmian w prawie wodnym, jakie wchodzą w życie już od…

One Response

Skomentuj

Your email address will not be published.