„Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego od przedszkola do gimnazjum”

02/01/2017
143 odsłon

30 stycznia 2017 roku w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza miało miejsce oficjalne rozpoczęcie innowacji pedagogicznej „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego od przedszkola do gimnazjum” realizowanego na terenie naszej gminy. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, Pani Zofia Sochacka – Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Pan Piotr Łaba – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Pan Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,  Pani Hanna Franczak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pani Elżbieta Jurkowska – Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pan Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Pani Urszula Szulc – Dyrektor Programu BAKCYL Warszawskiego Instytutu Bankowości, Pani Elżbieta Szaran – trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Pani Barbara Sadkowska-Jakubów – Dyrektor Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w  Brzegu, Pan Zbigniew Kłaczek –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Pani Patrycja Hyla oraz Pani Dorota Wiewióra z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu

Naszymi partnerami wspierającymi tę innowację są również: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Centrum Edukacji i Pracy w Opolu oraz Opolska Izba Gospodarcza.

Burmistrza Brzegu Jerzy Wrębiak w swojej wypowiedzi podkreślił rolę edukacji
w zakresie doradztwa zawodowego, mającego wpływ na wybór i budowanie ścieżki zawodowej przez młodych ludzi. W związku z powyższym podjęto współpracę z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, aby stworzyć model działań w zakresie doradztwa, obejmując działaniami dzieci od przedszkola do gimnazjum włącznie.

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Lesław Tomczak zaznaczył ważność podejmowanych działań w zakresie doradztwa zawodowego, ujętego w spójny system. Podkreślił ważną rolę rodziców we wspieraniu dzieci podczas dokonywania świadomych wyborów edukacyjnych, a także wpływ lokalnych pracodawców w kształtowaniu kompetencji i świadomości uczniów . Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.  będzie wspierał nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przeszkoli w realizacji założeń innowacyjnych podjętych w gminie Brzeg.

Autorem innowacji jest Pani Elżbieta Jurkowska-Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, która przy współpracy brzeskich dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów opracowała tę innowację.

Pani Elżbieta Jurkowska przedstawiła zebranym gościom system doradztwa edukacyjno-zawodowego w naszej gminie, ukazując różnorodne działania jakie są i będą podejmowane w przedszkolu, w klasach I-III i klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum. Aktualny stan doradztwa  prowadzony w szkołach i poradniach psychologiczno- pedagogicznych nie przygotowuje w pełni młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, do poznania lokalnego rynku pracy. Absolwenci szkół gimnazjalnych nie znają ścieżek edukacji, które w różny sposób mogą doprowadzić do zdobycia kwalifikacji wymarzonego zawodu. Nie w pełni rozumieją znaczenie umiejętności uczenia się w kontekście procesu uczenia się przez całe życie. Wreszcie, aktualny system doradczy nie pokazuje co to znaczy być przedsiębiorczym pracodawcą, a także przedsiębiorczym pracownikiem, w jaki sposób zarządzać finansami, jak rozumieć mechanizmy rynku oraz jakie są prawa i obowiązki obywatela w stosunku do Państwa, a jakie są one w stosunku do obywatela.
Skutkami braku systemowego wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego są  niewystarczające umiejętności młodzieży, związane z podejmowaniem decyzji edukacyjnych i zawodowych, niewystarczająca wiedza o własnych predyspozycjach zawodowych, zainteresowaniach, uzdolnieniach.  Połowa gimnazjalistów nie potrafi określić, co chce robić w przyszłości. Sutkiem tego jest małe zainteresowanie szkolnictwem zawodowym oraz wysokie bezrobocie ludzi młodych.

Głównym celem innowacji jest odpowiedź na wszystkie te zdiagnozowane problemy. Zakłada stworzenie spójnego i jednolitego systemu, modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów brzeskich przedszkoli i szkół bliżej rynku pracy, we współpracy z lokalnymi pracodawcami. Działania są  zróżnicowane. Innowacja zakłada, jeśli to możliwe, wykorzystanie miejsc edukacji bezpośredniej u pracodawcy lub szkoła/przedszkole staną się takim miejscem doświadczenia pracy. Dlatego też w przedszkolach dzieci poznają zawody, zainteresowania poprzez projekty i przy współudziale rodziców. W szkołach podstawowych zwrócono uwagę na rozwijanie kompetencji społecznych, na rozwój nawyków związanych z pracą po to, aby uczeń zbierał doświadczenia w zakresie zachowania, przekonań, oceniania i poznania swoich zainteresowań, zawodów. Ważną rolę odgrywają rodzice, którzy włączani zostają do procesu edukacji zawodowej. W gimnazjach analizowane będą różne możliwości kariery zawodowej uczniów, poznanie swoich mocnych i słabych stron, otrzymanie informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności oraz możliwość konstrukcji Indywidualnego Planu Działania. Trudny świat pojęć ekonomicznych i zasady funkcjonowania na wolnym rynku są wprowadzane od szkoły podstawowej poprzez zabawę, pracę  w grupie, przez poszerzanie wiedzy i umiejętności w gimnazjum, do analizowania problemów  i skomplikowanych zagadnień na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Ważną rolę w realizacji założeń innowacji odgrywają Dni Kariery, które realizowane są w klasach V i VI szkoły podstawowej oraz w klasach I i II gimnazjum. Dwa razy w roku (jeden raz w semestrze) uczniowie tych klas zamiast zajęć lekcyjnych realizują zadania ujęte w innowacji pedagogicznej. Podejmowane są tematy, zgodnie z przygotowanymi scenariuszami, w pierwszym roku realizacji innowacji pedagogicznej z przedsiębiorczości, w drugim roku z finansów, w trzecim roku z administracji.

Innowacja zakłada współpracę z licznymi partnerami, którzy wspierać będą zaplanowane działania. Do współpracy zaproszono  różne instytucje i fundacje, aby nadać jeszcze większą jakość wdrażanej innowacji.

Głos zabrał również  Pan Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości,  podkreślając wyjątkowość innowacji pedagogicznej i że będzie wskazywał Gminę Brzeg innym gminom w Polsce jako gminę, która wzorcowo zastosowała innowację w zakresie systemowego doradztwa zawodowego.

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty zwrócił uwagę na dużą rolę doradztwa zawodowego w przygotowanej podstawie programowej, w prowadzanym od 1 września 2017 r.  nowym ustroju szkolnym. Powiedział również, że będzie wspierał działania w tym zakresie i życzy powodzenia w realizacji tej innowacji.

Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2813.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2813.jpg [imgid] => 110054 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2812.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2812.jpg [imgid] => 110055 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2809.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2809.jpg [imgid] => 110056 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2808.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2808.jpg [imgid] => 110057 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2806.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2806.jpg [imgid] => 110058 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2815.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2815.jpg [imgid] => 110059 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2816.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2816.jpg [imgid] => 110060 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2818.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2818.jpg [imgid] => 110061 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2817.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2817.jpg [imgid] => 110062 [width] => 2048 [height ] => 1536 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2017/02/DSCF2836.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSCF2836.jpg [imgid] => 110063 [width] => 2048 [height ] => 1536 )

Możesz być zainteresowany

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1
Aktualności
0 udostępnień142 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień142 wyświetleń

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1

23 czerwca 2017

23 czerwca o godzinie 9.00 uczniowie PSP nr 1 z uśmiechem na twarzy pożegnali rok szkolny 2016/2017. Uroczystość zaszczycił również…

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3
Aktualności
0 udostępnień185 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień185 wyświetleń

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3

23 czerwca 2017

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…” Tymi słowami…

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK
Aktualności
0 udostępnień100 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień100 wyświetleń

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK

22 czerwca 2017

Brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji było organizatorem szkolenia z zakresu zmian w prawie wodnym, jakie wchodzą w życie już od…

Skomentuj

Your email address will not be published.