„ Opolskie dla rodziców i dzieci” – Gmina Brzeg zadeklarowała chęć współpracy w ramach projektu

01/31/2017
221 odsłon

„ Opolskie dla rodziców i dzieci” – Gmina Brzeg zadeklarowała chęć współpracy w ramach projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia. Celem nowego projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

 Pomoc skierowana do grupy docelowej polegała będzie na zaproponowaniu rodzicom najdogodniejszej formy opieki tj. opiekun dzienny, żłobek lub klub dziecięcy. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacać będzie koszty utrzymania miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub koszt zatrudnienia opiekuna dziennego. Z pomocy skorzystać będą mogli rodzice/opiekunowie prawni, którym  w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z DNIEM 17 STYCZNIA 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, każdy do 25 dnia danego miesiąca i będzie trwać aż do wyczerpania dostępnej puli miejsc. W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 10 lub złożyć osobiście w biurze projektu. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej na zasadach opisanych w poniższym linku: http://wup.opole.ibip.pl/public/?id=179877

formularz rekrutacyjny
regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
gminy preferowane
UWAGA! Dokumenty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu po 25 stycznia, rozpatrywane będą w ramach naboru trwającego do 25 lutego!

W razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 17 471.

Możesz być zainteresowany

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1
Aktualności
0 udostępnień145 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień145 wyświetleń

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1

23 czerwca 2017

23 czerwca o godzinie 9.00 uczniowie PSP nr 1 z uśmiechem na twarzy pożegnali rok szkolny 2016/2017. Uroczystość zaszczycił również…

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3
Aktualności
0 udostępnień187 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień187 wyświetleń

Orły 2017. Pożegnanie trzecich klas Publicznego Gimnazjum nr 3

23 czerwca 2017

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…” Tymi słowami…

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK
Aktualności
0 udostępnień102 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień102 wyświetleń

Szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych organizowane przez PWiK

22 czerwca 2017

Brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji było organizatorem szkolenia z zakresu zmian w prawie wodnym, jakie wchodzą w życie już od…

Skomentuj

Your email address will not be published.