Metoda Ruchu Rozwijającego „Sherborne” jest stosowana w Publicznym Przedszkolu nr 7

12/07/2016
88 odsłon

      Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne nie jest metodą, której głównym celem jest usprawnianie ruchowe uczestników zajęć. Podstawowym jej celem jest rozwijanie za pomocą ruchu sfery emocjonalno- społecznej oraz świadomości  ciała i kontakt z drugim człowiekiem.

W trakcie zajęć prowadzonych MRR dzieci poznają swoje otoczenie, uczą się w nim żyć bezpiecznie, otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi ludźmi. Ćwiczenia oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie fizycznym. Zabawy są swobodne i spontaniczne, zbliżone do zabaw wieku wczesnodziecięcego i sprzyjają rozwijaniu poczucia więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa u dzieci.

Zajęcia prowadzone MRR najczęściej są zorganizowane w grupach i mają formę pracy w parach.

W Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w Brzegu zajęcia Metodą W. Sherborne są prowadzone regularnie od blisko 20 lat. W tym celu nawiązana była współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym, która trwa do dzisiaj. Zważywszy na specyfikę placówki, zajęcia te są bardzo przydatne i rozwijające zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, która w nich uczestniczy. Ta obopólna korzyść jest wręcz widoczna podczas prowadzenia zajęć. Wyczuwalna jest zawsze atmosfera dobrej zabawy i radości oraz zaufania.

W grudniu zajęcia odbyły się w przedszkolu w grupie IV. Młodzież z II LO pod opieką p. Doroty Toporowskiej aktywnie uczestniczyła w zajęciach z przedszkolakami. Dzieci były bardzo dumne, że mają starsze koleżanki, a młodzież wyzwoliła w sobie instynkty opiekuńcze. Przez całą godzinę lekcyjną słychać było w przedszkolu śmiechy, które towarzyszyły zabawom i masażykom. Wszystkim dopisywał dobry humor, a wspólna zabawa wyzwalała tylko pozytywne odczucia.

Joanna Dolla- Morawiak, nauczyciel PPnr7 Integracyjnego

Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9902.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9902.jpg [imgid] => 108571 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9896-1.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9896-1.jpg [imgid] => 108572 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9894.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9894.jpg [imgid] => 108573 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9891-1.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9891.jpg [imgid] => 108574 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9886-1.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9886-1.jpg [imgid] => 108575 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9882-1.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9882-1.jpg [imgid] => 108576 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9878.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9878.jpg [imgid] => 108577 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9877-1.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9877-1.jpg [imgid] => 108578 [width] => 299 [height ] => 448 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9875.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9875.jpg [imgid] => 108579 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9870.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9870.jpg [imgid] => 108580 [width] => 448 [height ] => 299 )
Array ( [html] => https://infobrzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9866.jpg [imgpath] => http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9866.jpg [imgid] => 108581 [width] => 448 [height ] => 299 )

Możesz być zainteresowany

Flisacy w Brzegu
Aktualności
0 udostępnień85 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień85 wyświetleń

Flisacy w Brzegu

27 czerwca 2017

Promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin…

Przedszkole Publiczne nr 10 gości wolontariuszkę z Egiptu
Aktualności
0 udostępnień121 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień121 wyświetleń

Przedszkole Publiczne nr 10 gości wolontariuszkę z Egiptu

27 czerwca 2017

To kolejna już wizyta wolontariacka w Dziesiątce – tym razem przez dwa tygodnie z dziećmi będzie pracowała Samar Darwish z…

Damian Lis z PG nr 4 stypendystą Marszałka Województwa Opolskiego
Aktualności
0 udostępnień112 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień112 wyświetleń

Damian Lis z PG nr 4 stypendystą Marszałka Województwa Opolskiego

27 czerwca 2017

Damian Lis z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu został jednym z…

Skomentuj

Your email address will not be published.